Gå till innehållet

Jord från järnvägsbygge ska bli fjärilsbackar

Bredbrämad bastardsvärmare. Foto: Erik Hansson

En utbyggnad av järnvägsspåret mellan Helsingborg och Ängelholm drabbar ett område med mycket fjärilar. Som kompensation ska schaktmassorna från bygget användas för att skapa fjärilsbackar med lämpliga växter och livsmiljöer för insekter.

Platsen för de blivande fjärilsbackarna ligger i utkanten av Kattarp i nordvästra Skåne och är ett 4,5 hektar stort område. Här kommer upp till 100 000 kubikmeter schaktmassor från järnvägsbygget i närheten placeras ut för att skapa höjder, sänkor och sandblottor. På så sätt skapas solexponerade sluttningar och torrängsmarker för marklevande insekter, vilket är en bristvara i kommunen.

Det kommer också planteras träd, buskar och växter som ger föda åt insekter och fåglar. Bland annat sälg, hagtorn och slån, samt torrängsarter som liten blåklocka, rödklöver, getväpling och kärringtand. Förhoppningen är att området ska locka till sig arter som mindre blåvinge, sexfläckig bastardsvärmare och bredbrämad bastardsvärmare.

– Det är inte jättevanligt att vi får möjlighet att återanvända schaktmassor på det här sättet. Det krävs bland annat att de inte innehåller något skadligt samt att de passar för att gynna biologisk mångfald, säger Pontus Siesing som är Trafikverkets miljöansvarige i projektet, till SVT Helsingborg.

Arbetet med Kattarps fjärilsbackar har påbörjats, men beräknas inte vara klart förrän sommaren eller hösten 2023.

Källor: Trafikverket och SVT Helsingborg

Mer att läsa