Gå till innehållet

Turistanläggningen Örndalen stoppas igen – tar inte tillräcklig hänsyn till kungsörnar

Kungsörn. Foto: Gunilla Falk

2015 fick jätteprojektet Örndalen avslag på sina byggplaner i Härjedalen i högsta instans. Nu säger de  sig ha gjort stora förändringar i planen för att minska påverkan på djurlivet, men fick återigen avslag. Kungsörnshäckningarna i området anses vara i fara om turistanläggningen byggs. 

När domen från Mark- och miljööverdomstolen kom 2015 var både BirdLife Sverige och Naturskyddsföreningen väldigt nöjda med att ett av de mest produktiva kungsörnspar som finns i Härjedalen nu fick ha sitt revir ifred.

– Mark- och miljööverdomstolens dom är både glädjande och viktig för svensk naturvård. Domen innebär att artskyddsförordningen i fall som detta har den styrka som vi har hoppats att den ska ha, säger Dennis Kraft, ordförande i BirdLife Sverige.

– Jag är oerhört glad att vi kunnat rädda ett av Sveriges mest produktiva kungsörnsrevir, i synnerhet som allt färre ungar uppnår flygfärdig ålder i landet. Regionalt är häckningsresultaten ännu sämre, säger Bengt-Göran Carlsson, Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen.

Örndalen exploatering AB gjorde dock om sina planer och ansökte återigen om tillstånd att bygga bland annat en skidanläggning och ett vattenmagasin. Men även den här gången fick de avslag i Mark och miljödomstolen, huvudsakligen för att exploateringen anses riskera störa det kungsörnsrevir som finns i området. Något som bolagets talesperson Mats Svensson har svårt att förstå.

– Det enda som är riktigt utrotningshotat i Härjedalen är människor. Vi tycker att vi har haft en förtrolig dialog med dem som precis som vi värnar om djurlivet och att vi kan skapa något som tillfredsställer alla. Men där är vi tyvärr inte än, säger han till Aktuell hållbarhet.

Nu har bolaget till den 12 juni på sig att överklaga beslutet och har ålagts att betala rättegångskostnaderna.

Källor: ÖP och Aktuell hållbarhet

Mer att läsa