Gå till innehållet

Jätteprojekt för att rädda örnbo

Vithövdad havsörn. Foto: Yathin S Krishnappa via Wikimedia

Vithövdad havsörn. Foto: Yathin S Krishnappa via Wikimedia

Ett 90 kilo tungt fågelbo, byggt av vithövdade havsörnar, har i ett jätteprojekt flyttats från en plats i till en annan utanför Dallas i Texas. Flytten involverade en stor lyftkran, 50 personer, krävde nedmontering av en elledning och tog två dagar att genomföra.

Anledningen till att projektet genomfördes var delvis för att de vithövdade havsörnarna byggt sitt enorma bo alldeles för nära en stor elledning. Det utgjorde inte bara ett hot mot örnarna, utan hotade även strömförsörjningen hos 10 000-tals Texas-bor.

Örnboet har nu placerats i toppen av en donerad radiomast där örnarna inte är lika hotade. Under flytten försågs även boet med en webbkamera så att de vithövdade havsörnarna, om de återvänder nästa sommar, kan övervakas.

Källa och nyhetsinslag om flytten: NBCDFW

Mer att läsa