Gå till innehållet

Jämlikt samhälle effektivaste sättet stoppa skogsavverkningen

Ju högre ojämlikhet och sociala orättvisor i ett samhälle – desto mer skogsavverkning. Det är slutsatsen i en ny studie om tropiska regnskogar i Sydamerika.

Studien är gjord av forskare vid Berns universitet i tio Sydamerikanska länder under 20 års tid (1990 till 2010). De menar att miljöpolitik, lagar och regler som efterlevs är nödvändiga för att hindra jordbrukens utbredning på bekostnad av regnskogar i Latinamerika. Länder med hög korruption är till exempel sämre på att se till att det finns tillräckligt skydd av naturen och i länder med mindre klassklyftor var också skyddet för skogarna bättre.

LÄS ÄVEN: • Avverkningen i Brasiliens regnskog fortsätter att öka

Stora ekonomiska orättvisor i länder hindrar också de kollektiva insatser som krävs för att skydda naturen, enligt studien. I länder med stora klassklyftor är landägandet koncentrerad till ett fåtal personer, vilket gör det lättare för jordbruken att expandera. I mer jämlika länder finns det också ett större intresse av att samarbeta, enligt studien.

– Mer arbete måste göras för att öka känsligheten mot ojämlikhet. Det är anmärkningsvärt hur lite vi fokuserar på den här sociala sjukdomen, säger Michele Graziano Ceddia, professor vid University of Bern’s Centre for Development and the Environment (CDE).

LÄS ÄVEN: • Biobränsle i flygplan – dödsstöt för regnskog och klimat

Att stoppa förlusten av världens skogar är en viktig del av kampen mot klimatförändringarna. Enligt Global Forest Watch står enbart avverkningen av tropiska skogar för 8 procent av världens årliga koldioxidutsläpp. I Sydamerika beräknar FN att 70 procent av skogsavverkningen mellan år 2000 och 2010 skedde för att utöka jordbruket.

En annan viktig faktor för att minska avskogningen är att ge ursprungsfolk rättigheter. Enligt World Resources Institute skulle det spara nästan 60 miljoner ton koldioxid i utsläpp per år enbart att säkra ursprungsbefolkningens landrättigheter i Colombia, Brasilien och Bolivia.

Källor: Mongabay och studien “Inequality promotes deforestation in Latin America

Mer att läsa