Gå till innehållet

Jakt på 1500 storskarvar beviljad i Stockholm

Storskarvar. Foto: Erik Hansson

Länsstyrelsen Stockholm har beslutat att det får skjutas 1500 storskarvar i Östersjön i Stockholms län.

Ansökan om skyddsjakt kom in från Stockholms läns fiskarförbund, men överklagades av Stockholms Ornitologiska Förening (StOF). Fågelföreningen menar att det saknas dokumentation som visar på en allvarlig skada på fisket. Kammarrätten höll förvisso med StOF, men hänvisar till att EU-kommissionen meddelat att fågeldirektivet “tillåter viss jakt även om allvarlig skada inte går att belägga”, skriver tidningen Skärgården. Kammarrätten gick därmed på Stockholms läns fiskarförbunds linje och tillät jakten.

LÄS ÄVEN: • Skarvar bevarar befintliga fiskarter

Då, 2017, gällde det jakt på 675 storskarvar. Nu har länsstyrelsen i Stockholm godkänt jakt på 1500 skarvar i länet, vilket är ovanligt omfattande och de tvekar inte att skriva att skarvarna har stor påverkan på fisket.

– Syftet med skyddsjakten är att motverka allvarlig skada på fisket. Jakten får bland annat bedrivas vid fasta och rörliga fiskeredskap, vid fiskodlingar, i fredningsområden för fisk, vid utsättningsplatser för fisk samt för att freda bestånd av abborre. Länsstyrelsen har i dessa fall bedömt att det inte finns någon annan lämplig lösning och att skyddsjakt kan medges, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Däremot får inte Fiskarförbundet tillstånd att förstöra ägg i skarvkolonier, som förbundet önskade.

Naturvårdsverket är betydligt mer försiktiga i sin beskrivning av storskarvarnas påverkan. De menar att det är välkänt att skarv äter stora mängder fisk, men inte vad det har för påverkan på fiskpopulationerna. Tvärtom har “inte någon beständig påverkan kunnat visas i mer öppna vattenmassor så som i Östersjöns skärgårdar”. Däremot kan fiskbestånden påverkas i exempelvis insjöar och å-mynningar.

Naturvårdsverket tillbakavisar också det vanliga påståendet från skarvmotståndare att de skulle vara en invasiv art från Kina.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa