Gå till innehållet

Jakt är den minst effektiva metoden för att skydda boskap

Får. Foto: Frida Hermansson 

En ny studie av forskare från tio länder har granskat metoder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur. De kom fram till att stängsel, avskräckande ljud och vakthundar fungerade betydligt bättre än jakt. 

114 vetenskapligt publicerade artiklar om åtgärder mot rovdjursangrepp på tamboskap har granskats av forskarna. De kom fram till att flera metoder inte utvärderats tillräckligt, men det stod klart att av de fyra populäraste metoderna var jakt den sämsta på att skydda boskap från rovdjursangrepp. Deras studie presenterades i PLOS Biology.

Av 21 studier som undersökte rovdjursjaktens inverkan på minskande boskapsattacker kom bara 12 av 21 (57 procent) fram till att det var en effektiv metod. Av de resterande nio studierna menade två till och med att jakt var kontraproduktivt, det gjorde alltså situationen värre. Betydligt effektivare har forskningen visat att det är med metoder som stängsel där 26 av 30 studier (87 %) ger stöd åt åtgärden. Avskräckande ljud eller liknande var effektivt enligt 36 av 40 studier (90%) och boskapsvaktande hundar eller herdar i 33 av 38 (87%).

LÄS ÄVEN: • SLU: Rovdjursstängsel är effektiva

– Det vi kan säga med säkerhet är att bevisen för att skydda boskap är starkast för de ickedödliga metoderna, säger Adrian Treves, professor vid universitetet i Winsconsin-Madison

Forskarna menar att det läggs mycket pengar på att skydda tamdjur från rovdjursangrepp, men ofta utan vetenskapliga belägg för att metoderna faktiskt fungerar. Därför bör åtgärder genomföras så att det är möjligt att utvärdera effekten vetenskapligt i efterhand.

LÄS ÄVEN: • Kraftig ökning av antalet får i Sverige – fördubbling sedan 1970-talet

– Att mäta effekten av de åtgärder som används för att förebygga rovdjursangrepp är nödvändigt för att vi ska kunna använda dem på ett effektivt sätt. Eftersom de vetenskapliga utvärderingarna fortfarande är så få vill vi uppmuntra till samarbeten mellan djurägare, rovdjursförvaltare och forskare för att tillämpa åtgärderna på ett sätt som tillåter vetenskaplig utvärdering. På så sätt kan vi gå mot en evidensbaserad förvaltning som sparar tid, pengar och både tamdjur och rovdjur, säger Ann Eklund på institutionen för ekologi, SLU, en av de fyra huvudförfattarna.

Källor: “Carnivore conservation needs evidence-based livestock protection” och SLU

    Mer att läsa