Gå till innehållet

Jakt allt mer accepterat i Sverige

Älgar i ett rapsfält. Foto: Erik Hansson

Älgar i ett rapsfält. Foto: Erik Hansson

Enligt en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet är jakt allt mer accepterat i Sverige. 1980 stödde 72 procent jakt generellt, 2012 var samma siffra 84 procent.

Enligt Per E. Ljung vid instutitionen för vilt, fisk och miljö på SLU beror det ökade stödet framför allt på tre saker:
• Antalet stora vilda djur har ökat och därmed också negativa effekter som till exempel viltolyckor.
• Sedan 1985 är det obligatoriskt med jägarexamen för att bära jaktvapen.
• Fler vill äta lokal och ekologisk mat, så som viltkött.

Av icke-jägare uppger två tredjedelar att de känner en jägare och lika många att de äter viltkött varje år. Det anses i avhandlingen vara viktiga faktorer för attityden till jakt.

Över lag är män på landsbygden i norra Sverige och äldre personer mer positiva till jakt än stadsbor, yngre och kvinnor. I Stockholms län är 73 procent generellt för jakt.

Slutsatserna är baserade på “nationella och regionala vetenskapliga brevundersökningar” och är en del av SLU:s fortlöpande miljöanalys, som är ett uppdrag från regeringen.

Källa: SLU

Mer att läsa