Gå till innehållet

Jägareförbundet: Återinför skogsvildren

På Jägareförbundets årsstämma beslöt föreningen att man ska verka för att återinföra skogsvildrenen i Sverige.

Ren vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson

Ren vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson

Målet är att skogsvildrenen ska sättas ut i barrskogsbältet utanför renskötselområdet och enligt Sten Sunnefeldt på Jägareförbundet skulle arten enbart “orsaka marginella skador på skogs- och jordbruk och kan på sikt vara av intresse för en naturintresserad allmänhet och bli ett värdefullt jaktvilt”.

Skogsvildrenen utrotades i Sverige på 1800-talet och att återindtroducera arten har förts på tal vid flera tillfällen. Bland annat av Stig-Olof Holm, skogsägare, biolog och universitetslärare i Umeå. Han menar att återinplantering av skogsvildren kan minska vargkonflikten då man inför ett bytesdjur till vargen som fanns tidigare och som gör att fler älgar och rådjur “blir över” till jägarna.

Dessutom livnär sig skogsvildrenen framför allt på marklavar, vilket inte andra hjortdjur föredrar. Därför konkurrerar den inte med älg, dovhjort, kronhjort och rådjur om maten och fyller en ekologisk nisch som stått tom inom vargens utbredningsområde, enligt Stig-Olof Holm.

Skogsvildren finns idag i västra Ryssland och delar av Finland.

Källor: Svensk Jakt och Västerbottenskuriren

Mer att läsa