Gå till innehållet

Jägare och miljörörelser hjälps åt att rädda Bulgariens tjädrar

Tjäder

Tjäder. Foto: Anki Hammar

Det finns ungefär 2000 tjädrar kvar i de gamla barrskogarna i de bulgariska bergen, men de minskar i antal och anledningen är att det skövlas en hel del skog i området. Framför allt är det de gamla skogarna som minskar. Enligt WWF i Bulgarien är bara fem procent av skogarna utanför nationalparker urskogar.

Stefan Avramov, expert på hotade arter i Bulgarien, berättar att tjädrar kräver gamla skogar, helst hundraåriga. Yngre skogar rymmer inte lika många blåbärsbuskar som är viktiga födokällor för tjädrarna och de unga barrträden håller troligen inte heller för en vuxen tjädertupp att sitta i.

Ett sätt att rädda Bulgariens tjädrar är, kanske märkligt nog, att vissa individer skjuts ihjäl av jägare.

En licens för att skjuta en tjäder i Bulgarien kostar knappt 10 000 kronor per fågel. Dessutom tillkommer kostnader för en guide, hyrbil, mat och boende. Jägarna som kommer till skogarna är med andra ord en viktig inkomstkälla för lokalbefolkningen och det är därmed också tjädrarna. Så länge tjädrarna ger så stora intäkter finns det starka intressen för att de hålls vid liv och att inte deras skogar avverkas.

Det skjuts ungefär 50-100 tjädertuppar varje år och enligt jägarna hotar inte det populationen eftersom det inte är honorna som skjuts och de inte behöver så många hanar för att befruktas.

De senaste fem åren har Bulgariens miljörörelser samarbetat med bulgariska jägare för att kartlägga tjädrarnas lekplatser och skapa en central databas över Bulgariens skogar så att inte skogsbolagen avverkar värdefulla skogar. Men också för att försöka stoppa tjuvjakten i skogarna. Ett samarbete som fungera väl, bland annat tack vare att skogarna ofta patrulleras av guider och på grund av kamerafällor.

Det anordnas också naturfototurer till området, där ibland jägare agerar guide. För knappt 700 kronor körs naturfotografer till tjädrarnas lekplatser. En mindre summa än en tjädertrofé, men å andra sidan kan många personer njuta av samma tjäder. Det arrangeras även turer för att fotografera brunbjörnar och gems (stengetter). Ekoturismens möjligheter har blivit en maktfaktor och viktig inkomstkälla i Bulgarien.

Det finns även möjlighet att se tjädrar från gömsle i Sverige. Här är några av landets arrangörer.

Källa: Focusing on Wildlife

Mer att läsa