Gå till innehållet

IUCN: Det är bråttom att stoppa massutrotningen av arter

Giraffer tillhör nu världens hotade arter efter att ha minskat i antal med ungefär 40 procent på 30 år. Foto: Marie Mattsson

Internationella naturvårdsunionen IUCN, som bland annat tar fram den internationella rödlistan över hotade arter, har gått ut med en brådskande uppmaning till världens regeringar att öka insatserna för att stoppa massutrotningen av arter.

Målet med det så kallade “Call for Global Species Conservation Action” är att världens regeringar, internationella organisationer och den privata sektorn ska stoppa förlusten av antalet arter till 2030 och förbättra situationen väsentligt för hotade arter till 2050.

IUCN, vars Species Survival Commission består av 9 000 artexperter runt om i världen, anser att huvudhoten mot de rödlistade arterna är brist på incitament för markägare att behålla vilda arter och naturliga livsmiljöer, jordbruk, fiske, skogsbruk, tjuvjakt, sjukdomar, hinder för rinnande vatten, dålig sophantering, invasiva arter och dessutom blir effekterna av klimatförändringar och surare hav allt värre.

2020 ses som ett ödesår för hotade arter med många viktiga internationella möten.
– Beslut som fattas 2020 kommer att definiera planetens framtid. Vi står inför en nödsituation för naturen. Arter är den primära inkomst- och resurskällan för hundratals miljoner människor världen över; deras estetiska värden och andliga roller ger tröst, inspiration och rekreation. I detta kritiska ögonblick måste världens regeringar ta sitt ansvar för denna nödsituation och agera nu för att säkerställa att vi skickar vidare ett rikt naturarv till kommande generationer. Detta är en unik möjlighet att mobilisera samhället och starta nödvändiga åtgärder för att hantera artkrisen, säger Dr Jane Smart, global chef för IUCN: s bevarandegrupp för biologisk mångfald.

Källa: IUCN

Mer att läsa