Gå till innehållet

Istället för bekämpningsmedel – tornugglor och tornfalkar

Tornuggla (i hägn). Foto: Erik Hansson

Tornuggla (i hägn). Foto: Erik Hansson

2008 inleddes ett stort projekt i Israel. Fågelskådare och forskare insåg att tornugglor skulle kunna göra mycket nytta för jordbruket i landet och det sattes sammanlagt upp över 3000 uggleholkar under sex års tid. Projektet visade sig så lyckat att det blev landets främsta biologiska metod att bekämpa ohyra som skadade åkrarna, så som sorkar och råttor. De visade sig så effektiva att de blev ett miljövänligt och billigt alternativ till giftiga bekämpningsmedel.

Sedan dess har projektet utökats till att omfatta tornfalkar och dessutom exporterats till Jordanien och Palestina. Jordbrukare i de olika länderna samlas nu med jämna mellanrum för att utbyta tankar om projektet och försöka komma fram till hur de kan få fler att ansluta sig så att problemen som de giftiga bekämpningsmedlen orsakat minskar.

Under 2013 hade tornugglorna ett synnerligen lyckat år i Israel och häckningsfrekvensen i holkarna ökade från 35 procent (2010-2012) till 66 procent 2013. I snitt blev 5,4 ungar flygfärdiga i varje holk. Dessutom slogs ett rekord när en tornugglehane tillsammans med två honor fick ut 17 flygfärdiga ungar utifrån 20 ägg.

Det lyckade projektet har nu också lett till att Taiwan kommer inleda ett liknande försök i sitt jordbruk och även andra länder har visat intresse.

Mer information i följande filmer:
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=ZJDVohcnfHQ”]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=NDcapU2v61s”]

Källa: Focusing on Wildlife

Mer att läsa