Gå till innehållet

Issmältning går allt snabbare – havsnivåhöjning underskattas

De stora istäckena över Grönland och Antarktis smälter nu sex gånger snabbare än de gjorde under 1990-talet. En ny omfattande studie från satelliter visar att takten är betydligt högre än vad FNs klimatpanel IPCC räknat med.

Grönland och Antarktis har mellan åren 1992 och 2017 förlorat 6,4 biljoner ton is, det vill säga 6 400 miljarder ton is. Sedan dess har vi haft två år till med rekordvärme. För 30 år sedan var minskningen av istäcket ungefär 81 miljarder ton per år. På 2010-talet har den legat på 475 miljarder ton årligen.

I den nya studien används satellitbilder och ett team av experter har analyserat 30 års bilder. De kom fram till att på 90-talet stod issmältningen för 5 procent av havsnivåhöjningen. Idag är det sex gånger mer.

Jämfört med vad som presenterades av FNs klimatpanel IPCC är de nya siffrorna på issmältningen betydligt högre. IPCC räknade med att havsnivån skulle höjas med 53 cm till år 2100. Enligt den nya studien blir det snarare 70 cm. Det kommer få konsekvenser för världens kuster med ökade översvämningar och erosion. 400 miljoner människor som bor i dessa områden riskerar att drabbas av årliga översvämningar år 2100.

– Det våra senaste uträkningar visar är att tiden är knapp. Alla åtgärder för städer eller kustremsor som är planerade att vara på plats måste byggas tidigare, säger Andrew Shepherd, professor vid University of Leeds till BBC.

Läs även:
Havstemperaturen 2019: rekordhög och accelererande
Grönlands istäcke smälter 6 gånger snabbare än på 70-talet
Antarktis is smälter sex gånger snabbare än på 80-talet
Oroväckande issmältning i Antarktis och Arktis
Enormt istäcke i Ryssland smälter extremt och oväntat snabbt

Källa: BBC

Mer att läsa