Gå till innehållet

Isen smälter allt snabbare världen över

Smältande glaciär. Arkivfoto: Molechaser – https://www.flickr.com/photos/molechaser/4285744098/, CC BY-SA 2.0, Link

En ny studie visar att världens isar smälter allt snabbare. Mellan 1994 och 2017 försvann is motsvarande ett mer än 60 meter högt täcke över hela Sverige.

På 90-talet smälte ungefär 0,8 biljoner (tusen miljarder) ton is per år. 2017 hade hastigheten ökat till 1,3 biljoner ton per år. För att sätta siffrorna i perspektiv motsvarar den is som smälte årligen i slutet av studien ett 2,5 meter högt istäcke över hela Sverige.

Det är slutsatserna i den första studien av global isförlust med hjälp av satellitdata. Forskarna från University of Edinburgh, University College London och dataspecialister från Earthwave skriver att alla regioner förlorar is, men att huvuddelen kommer från Grönland och Antarktis. 58 procent av isen har smält på norra jordklotet.

Den enorma issmältningen, som orsakats av våra allt varmare hav, höjer havsnivån världen över, ökar risken för översvämningar och hotar naturliga livsmiljöer som djur och växter är beroende av.

– Isens utveckling följer nu IPCC:s värsta klimatscenario. Havsnivåhöjning av den här magnituden kommer ha väldigt allvarlig påverkan på kuststäder det här århundradet, säger Thomas Slater, vid Leeds Centre for Polar Observation and Modelling.

Källor: University of Leeds och The Cryosphere

Mer att läsa