Gå till innehållet

Isbjörnar klarar sig dåligt på landlevande föda

Isbjörn på Svalbard. Foto: Cecilia Rudengren

Isbjörn på Svalbard. Foto: Cecilia Rudengren

Vi har tidigare rapporterat att isbjörnar blir ett allt större hot mot fåglar när isarna smälter och de tvingas söka föda på land. Nu visar ny forskning att föda som de hittar på land bara räcker till några individer och kan inte kompensera bristen på deras traditionella byten – sälar.

– Även om vissa isbjörnar äter landlevande mat, finns det inga bevis för att beteendet är utspritt. I områden där markbundet födosökande har dokumenterats har isbjörnarnas kondition och överlevnadsgrad minskat, säger Karyn Rode, huvudförfattare till studien och forskare vid U.S. Geological Survey.

Hittills har färre än 30 isbjörnar i en population på 900 till 2000 dokumenterats äta fågelägg, men energimängden de får i sig är inte i närheten av den hos sälar. Isbjörnar hör till de djur i världen som har den fetaste dieten och det är enligt studien inte troligt att de kommer klara sig på markbunden föda. Något som gör istäcket ännu viktigare för isbjörnarna.

Även grizzlybjörnar, som lever i närheten av de markområden som isbjörnarna ibland tvingas till, är mindre i storlek och har en gles population.

Läs mer:
Fler artiklar om isbjörnar.

Källa: Science Daily

Mer att läsa