Gå till innehållet

Isbjörnar hot mot fåglar när isarna smälter

En ny studie visar att isbjörnar i allt högre grad börjat plundra fågelkolonier på ägg i nordöstra Nordamerika. Jämfört med på 80-talet är isbjörnar nu sju gånger så vanliga bland de häckande fåglarna i Hudsonsundet och forskare har sett individer plundra nästan 300 fågelbon åt gången.

Isbjörn. Foto via Wikimedia

Isbjörn. Foto via Wikimedia

Forskarna menar att den nya födan för isbjörnarna är klart kopplat till den minskande issäsongen som nu är nästan två månader kortare än för 30 år sedan. När det inte finns is att jaga sälar från tvingas isbjörnarna söka annan föda och de har visat sig gå betydligt hårdare åt fågelbestånden än andra predatorer så som rävar.

Under en inventering av 230 öar mellan 2010 och 2012 beräknades att isbjörnar plundrat 34 procent av ejderkolonierna på öarna och då har även måsfåglar följt i deras spår och tagit vad som blir över. Dessutom spenderar isbjörnar nu allt fler dagar per säsong i fågelkolonier vilket stör fåglarnas häckning allt mer.

Forskarna menar att än så länge klarar fåglarna denna utökade predation, men förr eller senare måste de klara av att häcka i större antal annars kommer det bli ett stort problem i området.

Källa: Nationalpost

Mer att läsa