Gå till innehållet

Inventeringspaus av värdefull natur – “ett av de största sveken mot naturvården”

Ryfors gammelskog. Foto: Anki Hammar 

Skogsstyrelsen publicerade torsdag den 9 mars ett inlägg på DN Debatt där de skriver att de pausar all inventering av värdefull natur i nordvästra Sverige. Anledningen är enligt Skogsstyrelsen att det aldrig var syftet att nyckelbiotoper (områden med höga naturvärden) skulle stoppa avverkning. Naturskyddsföreningen kallar beslutet “ett av de värsta sveken mot naturvården vi sett i Sverige”.

– Vi förutsätter att skogsbruket hanterar pausen på ett ansvarsfullt sätt och fortsätter att undanta skogar med höga naturvärden i nordvästra Sverige från brukande även om de inte klassats som nyckelbiotoper, skriver Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen på DN Debatt.

LÄS ÄVEN: • Tusentals nyckelbiotoper avverkas varje år – nya incitament behövs

Pausen ska användas till att inleda en process “tillsammans med skogsbruk och ideell naturvård för att hitta nya arbetssätt kring skogar med höga naturvärden”.

Enligt Skogsstyrelsen själv kalhuggs varje år 200 hektar kända nyckelbiotoper, 2 000 oregistrerade nyckelbiotoper avverkas och minst 3 500 nyckelbiotoper påverkas (skadas eller delvis förstörs) av avverkningar. Dessutom anses mörkertalet stort och i slutet av 2016 skrev Skogsstyrelsen att det inte finns tillräckligt med resurser till att undersöka vad som hänt.

Naturskyddsföreningen anser att det är ett “kunskapsförbud”
Naturskyddsföreningen skriver i ett pressmeddelande att de är oroliga att effekten blir att särskilt skyddsvärd och känslig skog, där det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter, riskerar att avverkas. I dagsläget är långt ifrån alla nyckelbiotoper upptäckta och därför anser Naturskyddsföreningen att det behövs en fortsatt inventering.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: 3500 nyckelbiotoper har påverkats vid avverkning

– Naturskyddsföreningen har under många år dokumenterat hur bolagen misslyckats med att själva identifiera dessa områden, och följaktligen anmält områdena för avverkning. Nu blir det enkelt för markägare och skogsbolag att undgå lagkraven om samråd och avverka unik, särskilt värdefull skog utan att någon känner till det, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande. 

Föreningen kallar Skogsstyrelsens nya besked för ett “kunskapsförbud för nordvästra Sverige”. 

LÄS ÄVEN: • Sveriges naturorganisationer på offensiv mot skogsbruket och skogspolitiken

– Skogsstyrelsen kör med detta beslut över miljörörelsen. Tvärtemot den konstruktiva dialog myndigheten arbetar för i sin samverkansprocess så skadar man allvarligt samarbetet om nyckelbiotoper. Beslutet går däremot helt i linje med skogsbolagens önskemål.

Även Greenpeace är starkt kritiska
– Det är miljöskandal utan dess like. Det här ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige. Skogsstyrelsens beslut strider mot regeringens politik och måste dras tillbaka. Om de inte gör det bör generaldirektör Herman Sundqvist avgå, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace i Sverige, i ett pressmeddelande.

Organisationen menar att beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag.

– Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål, säger Lina Burnelius.

Det är skyddsvärda skogar som ska sluta inventeras
Anledningen till att Skogsstyrelsen fattar det här beslutet om just nordvästra Sverige är att skogarna där skiljer sig från övriga delar av landet genom att vara “stora sammanhängande områden med gammal skog”. Vilket ofta innebär att de har höga naturvärden och klassas som nyckelbiotoper.

De kommuner som omfattas av pausen är Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Krokom, Åre, Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung-Sälen samt delar av Torsby kommun.

– En paus behövs för att forma ett utvecklat och långsiktigt arbetssätt för att avgränsa höga naturvärden i nordvästra Sverige och för att möjliggöra ansvarsfulla avvägningar mellan skogspolitikens miljö- och produktionsmål. En paus ger också ökad möjlighet till en konstruktiv dialog kring ansvar och åtgärder med olika intressenter i skogssektorn, skriver Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Även FSC har uttalat sig angående Skogsstyrelsens paus:
– FSC-reglerna kräver att alla nyckelbiotoper på certifierad mark undantas från kommersiellt skogsbruk. Skogsstyrelsens beslut att pausa registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige påverkar inte FSC:s regler. Skogsbrukare med certifierad skog i dessa områden fortsätter som tidigare med att avsätta alla identifierade nyckelbiotoper, både registrerade och oregistrerade. Det åligger den certifierade skogsbrukaren att undanta alla nyckelbiotoper, enligt kraven i standarden, skriver FSC på sin webbplats.

Källor: DN och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa