Gå till innehållet

Interpol: Korruptionen inom skogsindustrin värt över 270 miljarder kronor per år

Timmer från en avverkning. Foto: By, CC0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16504387

Timmer från en avverkning. Foto: By, CC0

Den internationella polisorganisationen Interpol har släppt en rapport som går igenom korruptionen i skogsindustrin och tar upp vikten av internationella insatser för att skydda skogar. Sammanlagt beräknas den korrupta handeln med skog vara värd över 270 miljarder kronor per år och står för 15-30 procent av all skogsavverkning globalt.

Interpol skriver i sin rapport att det varannan sekund illegalt kalavverkas en fotbollsplan av skog, året om. Det är ett problem på många sätt. Exempelvis att verksamheten gynnar annan kriminell verksamhet, många arter knutna till skogen riskerar att utrotas och att de stora mängder koldioxid som lagras i världens skogar släpps ut i atmosfären.

Den vanligaste formen av korruption inom skogsindustrin är mutor, men även bedrägerier, missbruk av befogenheter, utpressning, otillbörligt gynnande och nepotism. Interpol visar i sin rapport dessutom att det finns tydliga kopplingar mellan nivån av korruption, illegal skogsavverkning och avskogning. Mest korruption och störst andel “misstänkt avverkning” sker i Indonesien, där stora delar av skogarna omvandlas till palmoljeplantage.

LÄS ÄVEN: • Palmoljeföretag fortsätter stödja regnskogsskövlingen

– Kriminella nätverk använder korruption och mutor av tjänstemän för att etablera “säkra vägar” för illegala transporter av timmer. Dessa kriminella grupper utnyttjar också dessa vägar för att transportera andra illegala varor så som droger och vapen, skriver Interpol i rapporten.

LÄS ÄVEN: • Olaglig avverkning av regnskog i Peru för ”etiskt hållbar” choklad

I undersökningen har Interpol gått igenom en mängd olika länder (exempelvis Kina, USA, Tyskland, Honduras, Indonesien och Brasilien) och då hittat i snitt 250 fall av korruption per land och år mellan 2009 och 2014. Fallen har gällt allt från avverknings- och transporttillstånd till export och försäljning. Vanligaste personerna som var inblandade i korruptionen är personer som jobbar för skogsmyndigheter, men även andra myndighetspersoner, poliser och anställda på skogsbolag var i hög utsträckning inblandade.

 

Källor: Mongabay och Interpol

Mer att läsa