Gå till innehållet

Internationellt ministermöte för att skydda snöleoparden

Snöleopard i hägn. Foto: Steve Tracy via Flickr https://www.flickr.com/photos/tony_enamel/21369167458

Snöleopard i hägn. Foto: Steve Tracy via Flickr

Tisdag den 17 januari inleds ett fyra dagar långt ministermöte i Nepal om snöleoparden. Målet med mötet är att länderna som hyser det sällsynta kattdjuret ska utarbeta en strategi för att skydda det kvarvarande beståndet.

LÄS ÄVEN: • Upp till 450 snöleoparder dödas varje år – nu återstår bara 4000

På mötet deltar internationella organisationer (exempelvis Snow Leopard Trust och Världsnaturfonden WWF), både privatpersoner och företag, samt alla de tolv länder som är med i GSLEP-projektet, vars mål är att rädda områdets snöleoparder.

Mötet i Kathmandu den 17-20 januari ska komma fram till de effektivaste sätten att rädda och bevara snöleoparderna och de värdefulla ekosystem de lever i. Zahid Hamid, klimatförändringsminister från Pakistan och styrelsemedlem i GSLEP menar att de har en “historisk möjlighet” att rädda kattdjuren och bergen som de lever i.

LÄS ÄVEN: • Klimatförändringar hotar snöleoparden

– Snöleoparden är en ambassadör för våra bergs ekosystem och för folket som lever i dem. Dessa människor är våra viktigaste samarbetspartners för att skydda den här katten. För att bevarandeåtgärder ska vara framgångsrika måste de planeras och implementers tillsammans med lokalsamhällen och gå hand i hand med initiativ för hållbar utveckling, säger Abdylkalik Rustamov, chef för Kirgizistans skogs- och miljödepartement.

 

Källa: Snowleopard.org

Mer att läsa