Gå till innehållet

Internationella reservat bäst skydd för korallrev

korallblekning

Korallblekning. Foto: Acropora, CC BY-SA 3.0, Link

Den globala uppvärmningen är det största hotet mot världens korallrev just nu. Det bästa sättet att skydda dessa viktiga livsmiljöer för havens djurliv är stora skyddade områden.

Världens korallrev utgör bara 0,1 procent av ytan i världens hav, men ungefär 30 procent av alla marina arter är på något sätt kopplade till dem. De är inte bara nödvändiga platser för biologisk mångfald, de förser också mänskligheten med avgörande skydd mot erosion och stormar, ger intäkter i form av turism och står för en stor del av livsmiljöerna för mycket av det vi äter från haven.

En ny studie från Ohio State University, som publicerats i Global Change Biology, har undersökt vilken effekt klimatkrisen har på över 6 000 korallarter. 75 procent av världens korallrev har drabbats av korallblekning på grund av höga temperaturer och så kallad massblekningar drabbar allt oftare korallreven. Stora barriärrevet utanför Australien har till exempel drabbats av fyra massblekningar på bara sex år.

– Global uppvärmning är det största hotet mot korallrev just nu, så vi kan inte begränsa oss till slumpmässiga geografiska gränser för att bevara korallreven, säger Andrea Grottoli, medförfattare till studien och professor vid Ohio State University.

För att förhindra att fler korallrev slås ut måste vi omedelbart minska växthusgasutsläppen, enligt studien. Men det krävs också utökade skyddade områden, både lokala och internationella. I slutsatsen skriver forskarna att de uppmanar världens ledare att införa storskaliga reservat på tusentals kvadratkilometer som överskrider nationsgränserna för att rädda korallreven. Så stora reservat skapar viktiga nätverk av skyddade rev och spridningskorridorer för korallrevens arter.

– Tillsammans kan multinationella nätverk av reservat vara den bästa chansen för koraller att överleva klimatförändringarna, samtidigt som mänskligheten kämpar för att minska utsläppen av växthusgaser till nettonoll.

Organisationen International Coral Reef Society har tagit fram en lista med tips på vad du som privatperson kan göra för att minska hoten mot korallreven:
• Rösta på partier som vill minska växthusgasutsläppen och satsa på bevarandeåtgärder
• Använd inte engångsplast
• Ät hållbart och lokalt
• Begränsa din användning av kemikalier och produkter
• Minska dina utsläpp från transporter: gå, cykla, åk kommunalt eller åk elbil
• Minska din elkonsumtion
• Köp utsläppsrätter
• Delta i strandstädningar
• Donera till forskning om korallrev

Källor: Ohio State University och Global Change Biology

Mer att läsa