Gå till innehållet

Internationella företag säger ifrån om Sveriges skogsbruk

Fsc

Oskyddat skogslandskap med höga naturvärden nära sjön Messlingen som hotas av avverkningar. Foto: Bjarne Tutturen

70 FSC-certifierade företag från Europa har nu på morgonen skickat ett öppet brev till Sveriges regering, Skogsstyrelsen och skogsbolagen Sveaskog, Stora Enso och SCA. Företagen kräver att alla skogar med höga naturvärden i Sverige ska skyddas permanent. Om inte kraven uppfylls överväger de att avstå från handel med svenska skogsprodukter.

Föreningen Skydda Skogen och den tyska miljöorganisationen Robin Wood är initiativtagarna till det öppna brevet. Jannis Pfendtner, skogsansvarig på Robin Wood säger:

– Det är extremt upprörande att svenska skogsbolag hävdar att de brukar skogar hållbart. I verkligheten kalavverkar de biologiskt värdefulla skogar och omvandlar naturskogar till trädplanteringar. På så sätt förlorar vi mer av vår fantastiska Europeiska vildmark.

Brevet från de europeiska FSC-certifierade företagen skickar en viktig signal till Sverige att regeringen och skogsbruket måste ta sitt ansvar nu, menar Jannis Pfendtner.

Sverige är den tredje största exportören i världen gällande papper, massa och sågade produkter. Det svenska skogsbrukets kalavverkningar av naturskogar med höga naturvärden oroar en lång rad företag och organisationer i Europa.

Brännvinsberget i Ore Skogsrike, Dalarna. Här fanns en gammal naturskog med 40 rödlistade arter och signalarter, avverkades nyligen av FSC-certifierade Sveaskog. Foto: Sebastian Kirppu

Flera skogar är akut avverkningshotade i Sverige av Sveaskog, Stora Enso och SCA. I brevet tas flera aktuella exempel upp där skog med höga naturvärden nyligen har avverkats eller ska avverkas av FSC-certifierade bolag, exempelvis skogen vid Messlingen i Härjedalen, Ore skogsrike i Dalarna, Melakträskliden i Norrbotten och de  över 23 000 hektar skogar inom värdetrakter som har avverkats för pappersjätten Essity. I brevet som företagen har skrivit under står det:

-Det är inte acceptabelt att de kvarvarande resterna av skogar med höga naturvärden, som är unika och en del av de sista vildmarkerna i Europa saknar permanent skydd och avverkas i skogscertifieringen FSC:s namn. Detta undergräver FSC:s trovärdighet.

Företagen som står bakom det öppna brevet består av allt från tryckerier och pappersföretag till byggföretag och skogsbrukare. Knut Sturm är chef på Stadtwald Lübeck (Lübecks stadsskog) och är en av undertecknarna av det öppna brevet:

– Konsumenter vill vara säkra på att de köper hållbara produkter. I Tyskland stödjer FSC-märkningen ett naturvårdsinriktat skogsbruk med höga miljökrav medan det i Sverige stödjer förödande kalhyggen och trädodlingar. Detta är oerhört förvirrande för konsumenter och snedvrider konkurrensen. Hela svenska skogsbrukets trovärdighet riskeras, liksom FSC:s.

I brevet uttrycks också en oro över att Skogsstyrelsen inte har registrerat nyckelbiotoper (skogsområden med höga naturvärden) sedan mars 2017.  Att värna dessa biotoper är en viktig del av FSC-certifierade skogsbrukares miljöåtagande.

Företagen menar att även större sammanhängande biologiskt värdefulla skogsområden bör kunna klassas som nyckelbiotop. De skriver också att inventeringsmetodiken måste bygga på vetenskapliga naturvårdsbedömningar och inte på produktionsinriktade påståenden.

I brevet kräver företagen av regeringen, Skogsstyrelsen och skogsbolagen att alla nyckelbiotoper och värdekärnor (skogsområden med höga naturvärden), i Sverige ska skyddas permanent. De kräver att kontinuitetsskogar (skog som inte har varit kalavverkad tidigare) och skogar inom värdetrakter (skogslandskap med en koncentration av värdekärnor) ska besökas och inventeras av ansvariga myndigheter i fält, innan någon form av skogsbruksåtgärder utförs. Företagen kräver att alla skogar med höga naturvärden som upptäcks vid inventering ska undantas från skogsbruk.

Källa: Pressmeddelande från Skydda Skogen

Mer att läsa