Gå till innehållet

Internationell uppmärksamhet för Sveriges beslut att halvera vargstammen

Varg i hägn. Foto: Frida Hermansson

S-regeringen och en majoritet i riksdagen (M, SD, KD och C) vill mer än halvera antalet vargar i Sverige. Beslutet från regeringen grundar sig på att “människor som hör av sig” och får nu internationell uppmärksamhet.

Idag finns det ungefär 400 vargar i Sverige. Men en majoritet i riksdagen (M, SD, KD, C) har fattat ett beslut om att man vill minska antalet vargar till 170 individer. Nu har regeringen valt att gå på samma linje och ska återigen låta Naturvårdsverket utreda hur många vargar det ska finnas i Sverige.

Benny Gäfwert, rovdjursexpert på Världsnaturfonden WWF, säger till SVT att WWF är kritiska till beslutet och att det inte grundar sig på några vetenskapliga fakta.

Rovdjursföreningen menar att beslutet strider mot etablerad forskning och EUs krav, vilket gör att Sverige riskerar att ställas inför EU-domstolen.
– I år är det val och det är mycket tydligt att vissa partier är beredda att gå långt för att vinna särskilda gruppers röster. Den 18 maj röstade dessa partier därför igenom att lägstanivån på vargstammen ska sänkas från 300 till 170 individer. Detta trots att de borde vara medvetna om att antalet vargar som behövs för att säkra en gynnsam bevarandestatus är inget man röstar om. Det är i grunden en biologisk bedömning grundad i fakta. Det är som att rösta om ifall jorden är platt. Det enda syftet är att försöka vinna röster i valet, skriver Magnus Orrebrant, ordförande i Svenska rovdjursföreningen.

“Människor hör av sig”
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) anser att dagens vargstam är för stor och säger till SVT att acceptansen för varg minskar i Sverige. Den slutsatsen baserar hon på följande:
– Jag stödjer det på människor som hör av sig till mig som bor där vargarna finns där man känner en social oro, och de som har tamboskap och blivit drabbade. Det är den uppfattning jag har att acceptansen har minskat.

Men det finns en stor acceptans för varg i Sverige och den ökar. 2014 gjordes en stor opinionsmätning av Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 66 procent av de tillfrågade var positiva till att det finns varg i Sverige och bara 13 procent var negativa. Sedan dess har stödet för varg ökat. 2021 kom en studie som visade att acceptansen ökat till att 69 procent är positiva till varg och bara 12 procent ogillar att det finns varg i Sverige. Tvärtemot vad landsbygdsministern hört från folk som hör av sig så ökar acceptansen alltså för varg.

– Sverige är ett av de allra minst vargtäta länderna. Det beror inte bara på jägarnas agitation utan också på att 50 procent av Sverige är renskötselland. Naturvårdsverket anser också att 300 vargar räcker för att uppfylla EU:s krav på gynnsam bevarandestatus, detta trots att flertalet forskare anser att det behövs betydligt fler: kanske 1500-1700 stycken, sa Björn Ljunggren, regionansvarig för Östergötland i Svenska Rovdjursföreningen, i en intervju med Natursidan 2021.

Kanske är uppfattningen om svenskars åsikter om varg påverkade av media? I en studie från 2021 visades att när media skriver om vargar så är en majoritet av rubrikerna baserade på uttalanden från personer som är kritiska till varg. Dagens Nyheter stod ut från mängden. Det var fyra gånger så vanligt att jägare eller djurägare kom till tals i rubriken än att forskare fick med citat i rubriken.

Sveriges beslut att halvera vargstammen väcker också internationell uppmärksamhet och har tagits upp av bland andra The Guardian och Nature World News.

Källor: SVT, Riksdagen och Svenska rovdjursföreningen

Mer att läsa