Gå till innehållet

Internationell kritik mot Norges oljudstest på unga valar

Vikval utanför Reykjavik. Foto: Erik Hansson

Norge har planer på att fånga in och utföra akustiska tester på unga vikvalar. Det har väckt internationell uppmärksamhet och protester från över 50 forskare.

Norges motivering till projektet, som ska startas vilken dag som helst utanför Lofoten, är att det ska ge bättre förståelse för hur oljud kan störa valar. För att testa detta ska tolv unga vikvalar drivas in i en fålla med hjälp av stora nät. Valarna ska sedan hållas i upp till sex timmar. Under denna tid ska det tas blodprover, valarna ska förses med sändare och elektroder för att mäta deras hörsel med hjälp av tekniken Auditory evoked potential (AEP). Sedan ska tester utföras för att se hur låga ljud de kan uppfatta. Myndigheterna påtalar att det inte är meningen att de ska utsättas för höga ljud.

Norska myndigheter anser att experimenten kommer vara “måttligt kännbara” med “kortvarig medelstor smärta och stress eller långvarig mild smärta och stress” för valarna eftersom de kommer hållas fast under proverna. Men eftersom man anser att testerna kan ge lärdom om hur oljud påverkar marina djur så anses det vara motiverat.

Protester mot riskfyllda tester

Den åsikten delas dock inte med många marinbiologer, forskare och miljöorganisationer som protesterar mot testerna. 50 forskare har skrivit under ett brev (länk) till den norska statsministern där de menar att skadorna och störningarna för valarna har undervärderats och att de kan ge långvariga men.

– Vi anser att detta projekt innehåller höga risker eftersom AEP-kartläggning aldrig har försökts på fångade vikvalar och definitivt inte på unga individer. Vi tror att det finns en anledning till detta: säkerhets- och hälsoriskerna (för båda människor och valar) är för stora: det är helt enkelt inte möjligt att garantera att fångade valar kan hanteras på ett sätt som är säkert för alla inblandade, skriver forskarna.

Armén och oljeindustrin ligger bakom

Studien bekostas enligt BBC av bland andra amerikanska armén, Bureau of Ocean Energy Management (som jobbar med olja och fossilgas till havs) och National Oceanic and Atmospheric Administration.

Källor: NRK och BBC

Mer att läsa