Gå till innehållet

Internationell kritik mot Kanadas isbjörnsjakt

Isbjörn. Foto via Wikimedia

Isbjörn. Foto via Wikimedia

Kanada är det enda landet i världen som tillåter kommersiell jakt på isbjörnar för försäljning av exempelvis skinn, tänder och klor. På det senaste internationella mötet för CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) satte Norge och Storbritannien press på Kanada. De menar att jakten inte är rimlig när isbjörnspopulationen är så sårbar och dessutom hotas av den globala uppvärmningen.

Enligt kanadensiska experter i ämnet sätts Kanadas regering under hård press från jägarorganisationer som vill öka jakten eftersom efterfrågan och priserna ökar. Dessutom kritiseras Kanada för att inte leva upp till sina klimatlöften och lokala naturvårdare i landet vägrar tro på rapporter om att isbjörnar drabbas av klimatförändringar och bibehåller därför höga jaktkvoter. Dessa faktorer gör att det kan bli svårt för CITES att övertyga Kanada att minska eller helt sluta med jakten.

EU har förbjudit importen från två isbjörnspopulationer i Kanada som unionen anser är sårbara.

Läs mer:
Utställning om illegal handel.
Kanada kritiseras för att inte längre anse knölvalen som hotad.
Isbjörnar hot mot fåglar när isar smälter.

Källa: Natural Resources Defense Council

Mer att läsa