Gå till innehållet

Insatser ger resultat – allt fler fjällrävar

fjällräv

Fjällräv. Foto (i hägn): Erik Hansson

Från uppemot 10 000 för drygt 100 år sedan, till nästan utrotad i mitten av 1900-talet till att nu sakta bli allt fler – insatserna för att hjälpa fjällräven har gett resultat. Det beräknas nu finnas drygt 450 fjällrävar i Skandinavien.

Läs även: • Fjällräv – kalfjällets lilla rovdjur är beroende av hjälp

Runt år 2000 fanns det bara ungefär 40-60 fjällrävar kvar i Skandinavien. Sedan dess har det gått allt bättre för arten. I år beräknas det finnas drygt 450 vuxna individer (någonstans mellan 301 och 602 individer).

– Under årets inventering registrerades sammanlagt 79 föryngringar i Skandinavien, vilket förvisso är färre än i fjol men det är ändå en överraskande positiv utveckling med tanke på att det varit ett bottenår för smågnagare i fjällen. En möjlig förklaring kan vara de intensiva bevarandeåtgärderna med stödutfodring som gett effekt, säger Mirja Lindberget, handläggare på Naturvårdsverket.

Förutom stödutfodring används även uppfödning och utplacering av fjällrävar, samt jakt på konkurrenten rödräv. Rödrävarna rör sig allt högre upp på fjällen i takt med att trädgränsen flyttas uppåt på grund av den globala uppvärmningen. Fjällrävar trängs då undan från sina gryt och får även svårare att hitta föda.

Johan Wallén, koordinator för fjällrävsinventeringen på Naturhistoriska riksmuseet, säger att det är en lång väg kvar tills fjällrävspopulationen är stabil och livskraftig. Fjällräven fridlystes i Sverige 1928 efter att den på kort tid gått från ungefär 10 000 individer till att nästan utrotas i det tidiga 1900-talets hårda jakt.

Källor: Naturvårdsverket

Mer att läsa