Gå till innehållet

Insatser för att rädda pandan har hjälpt många andra arter

Panda. Foto: Sheilalau via Wikimedia

Panda eller jättepanda. Foto: Sheilalau via Wikimedia

Kinas insatser för att rädda den ikoniska jättepandan (vanlig panda) har varit framgångsrikt, inte bara för pandorna som nu ökar utan också för många andra arter, enligt en ny studie. Pandan har fungerat som en karismatisk frontfigur för ett arbete som hjälpt många fåglar, däggdjur och groddjur i Kinas artrika skyddade områden.

– Kina har spektakulära skyddade områden med exceptionellt många arter som inte hittas någonstans på jorden. Jättepandan är den mest kända av dem – en global ikon för bevarande. Vi undersökte om den fungerade som skyddande paraply för andra arter och fann att pandans levnadsområden överlappar med 70 procent av skogsfåglar, 70 procent av skogsdäggdjur och 31 procent av skogslevande groddjur som enbart lever i Kina, berättar Stuart L. Pimm, professor i bevarande ekologi på Doris Duke University.

Jiuzhaigou valley i Sichuan i Kina. Foto:  chensiyuan Licensierad under GFDL via Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_jiuzhaigou_valley_wu_hua_hai_2011b.jpg#/media/File:1_jiuzhaigou_valley_wu_hua_hai_2011b.jpg

Jiuzhaigou valley i Sichuan i Kina. Foto: chensiyuan Licensierad under GFDL via Commons

Många av de arter som enbart lever i Kina är koncentrerade till små områden och löper därför stor risk att utrotas om levnadsmiljöerna förändras. När forskarna sammanställde en stor databas över groddjurs, fåglars och däggdjurs utbredning såg de att många av arterna var koncentrerade till bergen i sydvästra Kina, speciellt i provinsen Sichuan. Det är här många pandor lever och där det därför satsats mycket på att skydda naturen.

– Många har oroat sig över att andra arter ignoreras när vi skyddar jättepandan, men så är inte fallet, säger Binbin Li, rapportens huvudförfattare som arbetar med Pimm.

Li och Pimms forskning har identifierat vilka områden i Kina som är viktigast att skydda för att rädda flest antal arter och även om en del av dem redan får skydd tack vare pandorna så finns det många arter som inte lever i områden som skyddas. För dessa arterna har nu rapportförfattarna föreslagit vilka ytterligare områden i Kina som bör göras om till reservat för att skydda arterna effektivt.

– Det finns stora förhoppningar om framtiden. Medan regeringen och allmänheten fortsätter fokusera på pandor blir det enklare att skapa nya skyddade områden och korridorer i den här regionen. Det ger oss chansen att skydda de viktigaste områdena för inhemska arter samtidigt som fler panda-miljöer skyddas, säger Binbin Li.

Källa: Conservation Biology

Mer att läsa