Gå till innehållet

“Ingen pratar om regnskogsskövlingen i Kongo”

Regnskogen är Afrikas lungor. Foto: MONUSCO / Abel Kavanagh via Wikipedia

I Afrika pågår skövling av regnskog men det uppmärksammas inte mycket i media. Skogsbilvägar har byggts i explosionsartad takt i Kongo-Kinshasa och det har öppnat upp för illegala avverkningar, gruvverksamhet och tjuvjakt. Djurbestånden i regnskogarna har nu sjunkit dramatiskt, enligt forskning från James Cook University i Australien. Något som även den unga miljöaktivisten Vanessa Nagave från Uganda uppmärksammar med strejk och namninsamling.

Professor Bill Laurance, som har arbetat 15 år i Afrika och kartlagt alla skogsbilvägar med hjälp av satellitbilder säger i en artikel att situationen i Kongo är obehaglig. Sedan 2003 har antalet vägar ökat med nästan 100 000 kilometer.

– Industriellt skogsbruk gör det ekonomiskt lönsamt att hela tiden bygga nya vägar. De flesta av dessa vägar används sen för att kunna komma åt marken för odling genom svedjebruk, illegal avverkning och av tjuvjägare som söker sig allt längre in i de orörda regnskogarna.

Globalt så har nu två tredjedelar av alla skogselefanter försvunnit och det har skett det senaste decenniet, enligt Bill Laurance. Elefanter, gorillor och schimpanser har ingenstans att fly längre när tjuvjägarna kommer, säger han.

Bill Laurance och hans forskarteam är speciellt oroliga över utvecklingen i Kongo-Kinshasa, den största nationen i Kongobäckenet (Kongoflodens avrinningsområde i västra centrala Afrika). Han säger att när en väg byggs i Kongo-Kinshasa så blir det två till tre gånger så mycket avskogning där jämfört med andra delar av Kongobäckenet. Det är oroväckande att Kongo-Kinshasa satsar på att öka avverkningstakten. 650 000 hektar regnskog arrenderades förra året ut till kinesiska skogsbolag som kalavverkar. Och det är bara toppen på ett isberg, enligt Laurence.

Just nu pågår en namninsamling för att rädda Kongos regnskog. Insamlingen har startats av den unga kvinnan och miljöaktivisten Vanessa Nagave från Uganda som ensam strejkar mot skövlingen i Kongo. På Facebook har hon lagt upp en film där hon berättar om varför detta är viktigt. Hon säger bland annat att Afrikas regnskog är liksom Amazonas världens lungor och måste bevaras för framtida generationer. Att avverka skogen påskyndar klimatförändringen. I namninsamlingen skriver hon:

– Kongos regnskog är den näst största i världen med en yta på 1 780,000 kvadratkilometer. Skogen attackeras och kan vara helt borta till 2100. Men ingen pratar om det. Skogen är Afrikas lungor. Höj din röst för att skydda den! Jag går på knäna just nu, hjälp oss att skydda Afrikas lungor!

Källa: Phys.org

Mer att läsa