Gå till innehållet

Ingen licensjakt på varg i vinter

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

Naturvårdsverket har beslutat att inte delegera beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna. Anledningen till det är att den svenska vargstammen har minskat de senaste tre åren och att utrymmet för licensjakt är obefintligt. 

Den svenska vargpopulationen ligger på gränsen av vad som krävs för att den ska kunna finnas kvar långsiktigt. Dessutom minskar vargarna för tredje året i rad. På tre år har mer än var fjärde varg försvunnit.

LÄS ÄVEN: • Vargstammen fortsätter minska kraftigt i Sverige

Därför anser Naturvårdsverket att “en delegering av licensjakt på varg skulle sakna betydelse eftersom utrymmet för licensjakt är obefintligt”.

– Vi anpassar oss efter de nya förutsättningar som en i nuläget minskande vargstam innebär. Grundat på vetenskapliga rapporter från två forskargrupper som Naturvårdsverket redovisade för regeringen 2015 behövs minst 300 vargar för att vargen i Sverige ska ha gynnsam bevarandestatus. Detta antal slogs också fast i en dom om licensjakt i Högsta förvaltningsdomstolen 2016 och det är vad vi har att förhålla oss till, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

LÄS ÄVEN: • Ökande illegal jakt hotar svenska rovdjursstammar

Det kommer inte att bli något beslut om licensjakt efter varg från Naturvårdsverket för den kommande jaktsäsongen. Däremot påverkar detta inte länsstyrelsernas möjlighet att besluta om skyddsjakt på varg.

Licensjakten på varg i Sverige är ett undantag från det strikta skydd som arterna har i direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet).

För att beslut om licensjakt ska kunna fattas måste följande fem kriterier uppfyllas:

  • jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar,
  • jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen,
  • jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
  • jakten ska ske selektivt och
  • jakten ska ske under strängt kontrollerade förhållanden.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa