Gå till innehållet

Inga spår av hund i skandinaviska vargar

Varg. Foto: Frida Hermansson

Ny forskning baserad på arvsmassan hos över 200 vargar visar att det saknas tydlig inblandning av hund i skandinaviska vargar. Korsningar mellan hund och varg anses inte ha satt spår i vargstammens genetiska sammansättning.

Studien, som publicerats i tidskriften Evolutionary Applications, visar en klar bild av hur den skandinaviska vargstammen formats.

– Vi kan se att de vargar som grundlade den skandinaviska vargstammen på 1980-talet är genetiskt lika vargar som finns i Finland och den ryska Karelen, säger Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet.

Dessutom kunde forskarna ge belägg för att vargar inte bara vandrar in österifrån. Skandinaviska vargar har också utvandrat till Finland och de har troligen i alla tider rört sig fram och tillbaka mellan den skandinaviska halvön och områden längre österut.

Studien kunde också konstatera att det inte fanns några genetiska spår av hundar i den skandinaviska vargstammen. Det anses bero på att det är sällsynt med lösspringande hundar i våra länder och att det sker en noggrann övervakning av vargarna. På andra håll i Europa är det inte ovanligt med hundgener i vargstammarna.

Samma forskarteam kom till en liknande slutsats 2019, men den nya studien är ännu noggrannare.

Källor: Uppsala universitet och Evolutionary Applications

Mer att läsa