Gå till innehållet

Indonesien ska rädda nationalpark från palmoljeplantager

Sumatratiger. Foto: Fir0002Eget arbete, GFDL 1.2, Länk

I Tesso Nilos nationalpark i Sumatra lever bland annat akut hotade tigrar och elefanter, men brist på kontroller har lett till att skogarna avverkats av illegala palmoljeplantager och exploatering. Idag återstår bara 25 procent av den ursprungliga skogen. Nu har en satsning inletts för att rätta nationalparken, rapporterar Mongabay.

Tesso Nilos nationalpark är ett av världens sista livsmiljöer för den akut hotade sumatratigern, en underart till tigern. Här lever också sumatraelefanter och i takt med att deras skogar försvinner söker de sig ut ur parken och hamnar då i konflikt med människor. Det har lett till att 55 elefanter dödats sedan 2012 och att bara mellan 150 och 200 individer återstår i nationalparken.

LÄS ÄVEN: • Greenpeace: Inget palmoljeföretag kan garantera att regnskog inte skövlats

Ett annat problem i området är att myndigheterna inte bildade nationalparken förrän folk redan flyttat in i den och inlett avverkningen. När myndigheterna nu ska försöka lösa situationen finns där 23 byar med 4000 hushåll och palmoljeplantagen är igång sedan flera år tillbaka. Hela 58 palmoljeföretag finns i och runt nationalparken och 75 procent av skogen är redan avverkad. Palmoljan från nationalparken har visat sig nå den internationella marknaden.

LÄS ÄVEN: • 125 palmolje- och massaföretag ska restaurera våtmarker i Indonesien

Myndigheternas program går ut på att hitta andra, hållbara sätt för människorna i nationalparken att klara sig. Tanken är att sysselsätta befolkningen med hållbart användande av skogarna, samtidigt som polis och myndigheter slår till mot den illegala avverkningen. Undan för undan ska människorna flyttas ut från området och arbeta med annat än palmolja och att skövla regnskog. Målet är att projektet, om det är framgångsrikt, ska stå som modell för andra nationalparker i landet.

Källa: Mongabay

Mer att läsa