Imponerande naturfilm om vadarfåglar

Den här filmen om vadarfåglar är skapad av Cornell Laboratory of Ornithology i USA och bjuder förutom på fantastiska sekvenser även på en bra inblick i vadarnas flyttvägar, liv och beroende av lerbankar i Kina på väg mellan sina häcknings- och övervintringsområden.

I filmen visas bland annat skedsnäppor, myrspovar och kustsnäppor.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=fSRrDlrB26w”]
Klicka här om du inte kan se filmen ovan.