Gå till innehållet

Nötkråkor kompenseras med hassel för Ikea-bygge

Nötkråka. Foto: Zsombor Károlyi

På en plats där Ikea vill bygga ett 40 000 kvadratmeter stort logistiknav söder om Södertälje har det setts tjocknäbbade nötkråkor.

Länsstyrelsen ansåg att bygget skulle störa de rödlistade tjocknäbbade nötkråkorna och det pausades därför tills en ny inventering gjorts.

Det hittades förvisso ingen nötkråka under den vår och sommar som inventeringen pågick och det bedöms inte att den häckar på platsen. Men eftersom arten setts i området tidigare beslutade kommunen om en kompromiss: Ikea får bygga i området, men det ska också planteras 25-50 hasselbuskar för att nötkråkorna ska trivas.

– Vi har jobbat väldigt hårt här i området just för att vi har många skyddade arter, så det blir en win-win både för nötkråkan och Ikea, men även för andra arter, säger Erik Arnaryd Dungert, planeringsarkitekt i Södertälje kommun, till SVT Södertälje.

Arten nötkråka bedömdes tidigare vara “nära hotad” (NT), men i 2020 års rödlista delades den upp i underarterna tjocknäbbad nötkråka och smalnäbbad nötkråka. Den tjocknäbbade underarten finns framför allt i södra Sverige och är beroende av hassellundar och samlar på sig hasselnötter inför vintern. Den minskar kraftigt i antal, med cirka 15 procent de senaste 15 åren, och är därmed rödlistad som nära hotad. Smalnäbbad nötkråka invandrar till Sverige från nordost och anses livskraftig. Den äter framför allt frön från cembratall.

Källor: SVT Södertälje, Rödlistan 2020, Länstidningen Södertälje och Market

Mer att läsa