Gå till innehållet

Idag fyller den isländska ön Surtsey 50 år

Surtsey, 16 dagar efter utbrottet. Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration

Surtsey, 16 dagar efter utbrottet. Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration

För exakt 50 år sedan, den 14 november 1963, föddes ön Surtsey strax söder om Island i ett vulkanutbrott. Utbrottet varade i 3,5 år och skapade en 2,7 kvadratkilometer stor ö. Sedan dess har erosion från vind och vatten minskat öns storlek till hälften och år 2120 beräknas den ha nått sin slutgiltiga storlek på 0,4 kvadratkilometer.

Det mest anmärkningsvärda med ön är hur fort växter och djurliv intagit dess yta. Redan 1965 hittades den första kärlväxten på ön och mossor och lavar upptäcktes något år senare. Idag finns över 70 olika växter på ön, 14 häckande fåglar (exempelvis lunnefåglar, korpar och ljungpipare), gott om insekter, sälkolonier och späckhuggare i vattnet utanför ön.

Redan 1965 blev ön ett naturreservat och har sedan dess enbart beträtts av forskare eftersom ön anses vara väldigt intressant för att studera uppkomsten av ekosystem. Allmänheten får finna sig i att studera ön från flygplan eller båtar.

UNESCO utnämnde Surtsey till ett världsarv 2008.

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=2LYsxUilo-o”]

Källor: UNESCO, Islandsbloggen och Surtsey Research Society

Mer att läsa