Gå till innehållet

Hur ska vi minska det enorma matavfallet?

Matförpackningar i en butik. Foto: Diliff

Matförpackningar i en butik. Foto: Diliff

Hur ska vi kunna mätta jordens befolkning när den växt till 12,3 miljarder år 2100? En dellösning, som framhålls i en artikel hos Huffington Post är att minska matsvinnet. I USA slängs varje år 40 procent av all ätlig mat till en kostnad av 1300 miljarder kronor och 25 procent av färskvattenanvändningen. Här är ett tydligt illustrerat exempel på hur mycket tjänlig mat som slängs. Om detta slöseri skulle minskas med enbart 15 procent skulle det ge mat åt 25 miljoner människor.

Den slängda maten är dessutom en bidragande orsak till klimatförändringar eftersom den släpper ut den kraftiga växthusgasen metan.

Även i Sverige är problemet med matsvinn stort. Varje person slänger i snitt 81 kilo mat varje år och 35 procent av detta hade egentligen kunnat ätas. Sammanlagt slängs över 1200  ton mat i Sverige varje år och bara i avloppet hälls det ut 224 000 ton flytande mat och dryck, vilket motsvarar 25 kilo per person. Ett hushåll skulle spara tusentals kronor per år genom att inte kasta ätbar mat.

Staten Massachusetts i USA har nu beslutat att alla institutioner som producerar mer än ett ton matsopor per vecka måste sluta skicka maten till soptippar. Det finns 17 000 sådana institutioner i staten – framför allt sjukhus, livsmedelsbutiker och skolor. Den överblivna maten görs nu om till bränsle, elektricitet eller delas ut till behövande via verksamheter som Lovin’ Spoonfuls. De åker runt i bilar med kylrum och hämtar upp allt som är ätbart och levererar maten till människor som behöver den.

Behovet av den sortens verksamhet är stort. 49 miljoner hem i USA betecknas som “mat-osäkra“, det vill säga att de inte alltid har tillräckligt med mat för alla i hushållet.

Källa: Huffington Post, Naturvårdsverket och Slängintematen.se

Mer att läsa