Gå till innehållet

Hur bra förstår människor andra djur?

Kan du höra på en gris att den är upprymd? Kan du avgöra om en kos råmande är ett uttryck för positiva eller negativa känslor? Det har forskare försökt ta reda på.

Studien, som publicerats i Royal Society Open Science, undersökte hur människor uppfattade läten från grisar, hästar, kor, getter och de vilda djuren vildsvin och Przewalskis häst. De 1 024 deltagarna från 48 länder fick berätta om de uppfattade om djuret lät upprymd och också om lätet uppfattades som att det uttryckte något positivt eller negativt.

Resultatet visade att deltagarna gjorde korrekta bedömningar när det gällde upprymdhet i ungefär hälften av fallen (49-59 procent bland djurarterna). När det gällde att tolka om lätena var positiva eller negativa, spretade resultatet mer, exempelvis en häst som får mat och ger ifrån sig ett högt, “glatt gnägg” eller en hungrig häst som ger ifrån sig ett “gutturalt gnäll”. Deltagarna var betydligt bättre på att tolka hästar, getter, grisar och vildsvin (55-68 procent rätt) än nötkreatur och Przewalskis häst (33-47 procent rätt svar).

Flera faktorer avgjorde hur bra en person var på att känna igen lätena. En kanske självklar faktor är hur bekant personen är med djuret. Folk som ofta vistas med hästar lär sig troligen att tolka deras läten bättre. Forskarna undersökte också hur åldern på deltagarna påverkade resultaten. De kom fram till att den ålderskategori som hade svårast att förstå djuren var personer under 20 år. Näst sämst var personer över 50 år och bäst var deltagare i åldern 21-30 år.

Även personer som i andra tester uppvisade mer empati mot andra var bättre på att förstå djurens läten. Ju högre poäng i empati-testet, desto fler rätt hade personerna i testen med djurläten.

Läs även

• Delfinen som talar med tumlare
Fascinerande onlinetjänst med naturljud från hela världen

Källor: Royal Society Open Science och Science

Mer att läsa