Gå till innehållet

Hundratals ton grus ska gynna hotade musslor

Det genomförs en mängd olika vattenvårdsarbeten i Västerbotten. Bland annat för att bevara flodpärlmussla, lax, öring och flera andra sötvattensarter. I Rickleån går arbetet in på sluttampen med dumpning av flera hundra ton grus som ska återskapa flodbottnen.

Bakgrunden till arbetet är bland annat att älvar, åar och andra vattendrag skadades under flottningen. När timmer från skogen fraktades på vattnet togs mängder av stenar bort från vattendragen för att skapa raka, enkla vägar för virket samtidigt som den biologiska mångfalden drabbades hårt. Bland annat sköljdes gruset bort från botten och därmed försämrades fiskarnas lekområden.

Som en del i återställningen flygs nu 200 ton grus och släpps ut i Rickleån.

– Genom att lägga tillbaks gruset får vi till fina lekplatser för fisken igen och vi hoppas att det blir ännu mera öring och lax i Rickleån. Dessutom får vi en ökad biologisk mångfald, säger Mattias Sundqvist, biolog vid länsstyrelsen, till SVT Västerbotten.

Öring är också en förutsättning för den starkt hotade flodpärlmusslan, som lever delar av sitt 200-åriga liv som larv hos fiskarna. För två år sedan hittades flodpärlmusslor i Rickleån.

– Vi hittade några enstaka äldre individer av flodpärlmusslan men tyvärr kunde ingen föryngring konstateras. Musslans status på den här sträckan av Rickleån är inte bra men samtidigt är det viktigt i bevarandearbetet med flodpärlmussla att kartlägga förekomster, bedöma statusen och därefter se över vilka eventuella bevarandeåtgärder som behöver sättas in för att säkra musslans överlevnad på lång sikt, sa Tommy Vennman, ansvarig för miljöövervakningen på Länsstyrelsen, 2020 när fynden av flodpärlmusslan gjorts.

Källor: Länsstyrelsen Västerbotten och SVT Västerbotten

Mer att läsa