Gå till innehållet

Humlor kan få växter att blomma tidigare

Mörk jordhumla. Foto: By AlvesgasparOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

Humlornas arbetare har utvecklat ett sätt att få växter att blomma tidigare när det är ont om pollen i närheten. De biter i växtens blad och enligt en ny studie leder det till att blomningen börjar i snitt 30 dagar tidigare.

Forskarna utförde egentligen en annan studie när de märkte att humlor skadade växters löv. De förstod inte varför, men tidigare studier har visat att stress kan få växter att blomma tidigare, så forskarna vid Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) bestämde sig för att försöka ta reda på vad beteendet kunde bero på. De upptäckte att växterna som humlorna bitit i blommade flera veckor tidigare jämfört med både växter av samma art utan skador och växter som forskarna själva skar hål i med rakblad. Det kan därmed också finnas något i humlornas saliv som gör att växterna påverkas.

Beteendet kunde även observeras utanför labbmiljö om det var långt till de närmaste blommande växterna och det upptäcktes även hos flera kolonier av humlor.

Neal Williams, en entomolog vid University of California, som inte var involverad i studien, säger till Scientific America att arbetarhumlorna som observerats göra skadorna lever inte tillräckligt länge för att dra fördelar av att växterna blommar tidigare. Men eftersom humlekolonin i stort gynnas så kan det vara ett resultat av evolutionärt tryck.

I framtiden vill forskarteamet undersöka hur vanligt beteendet är, vad som händer i växterna på en molekylär nivå och hur beteendet kan påverka tajmingen hos blommande växter i takt med att klimatförändringarna också påverkar blomningstiden.

Källor: Science och Scientific America

Mer att läsa