Gå till innehållet

Humlor har förlorat nästan hälften av sina livsmiljöer – kopplas till klimatkrisen

En studie på 66 arter humlor i Europa och Nordamerika, med data från 115 år visar att chansen att en population humlor ska överleva på en given plats har minskat med 30 procent. Forskarna fann en tydlig koppling till klimatkrisen och allt mer frekventa extremväder och extrema temperaturer.

– Vi fann att i områden där temperaturen ökat har populationer av humlor försvunnit. Om minskningen fortsätter i den här farten kan många arter försvinna för alltid inom ett fåtal årtionden, säger Peter Soroye, huvudförfattare till studien, till The Guardian.

Antalet områden med humlor har minskat med 46 procent i Nordamerika och med 17 procent i Europa. Platser där minskningen varit kraftig har också ofta drabbats av högre temperaturer och värmeböljor. Extrema temperaturer verkar slå ut humlor.

Forskarna förvånades över hur mycket klimatförändringarna redan orsakat en minskning av antalet humlor och de anser att betydligt kraftigare minskningar är troliga de kommande åren. Åtminstone om vi inte lyckas med kraftfulla ansträngningar för att minska utsläppen.

– I förhållande till de flesta andra bin, är humlor utmärkt anpassade till kallt klimat och lever över hela världen på säsongsbetonade platser. De har alltid på sig sina vinterkläder, så det är en utmaning för dem att anpassa sig beteendemässigt eller fysiologiskt till förhöjda temperaturer, säger May Berenbaum, en expert på insekter som också är professor vid University of Illinois i Urbana-Champaign, till Washington Post.

För att hjälpa humlor kan vi dels se till att det finns nektar och pollen åt dem i våra trädgårdar, parker och jordbruksmarker, men också genom att plantera träd och buskar som kan minska hettan.

Källor: Science, Washington Post och The Guardian

Mer att läsa