Gå till innehållet

Hotade vildhundar återfår område efter tiotals år

Den afrikanska vildhunden är klassad som starkt hotad och det finns troligen bara ungefär 700 par kvar. Nu har 14 hundar flyttats till ett område som de inte bebott på hundratals år för att försöka hjälpa arten att överleva.

Det är ett område i Malawi som nu återfått vildhundar efter att 14 hundar från Sydafrika och Mozambique transporterats dit och släppts ut. Om projektet lyckas kan landet få sin första population av vildhundar på flera årtionden, kanske sedan 1980-talet.

Det beräknas bara finnas ungefär 6 600 vildhundar kvar i världen, varav enbart 700 är könsmogna par. De är därmed Afrikas näst mest hotade rovdjur efter den etiopiska vargen.

– Orsakerna till de afrikanska vildhundarnas nedgång är ganska väl förstådda och inkluderar extrem känslighet för fragmentering av livsmiljöer som en följd av stora revir, konflikter med lantbrukare, oavsiktligt dödande i snaror, trafikolyckor och infektionssjukdomar. Alla dessa orsaker är associerade med mänskligt intrång i de afrikanska vildhundarnas livsmiljöer, skriver Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

En detalj som väcker visst hopp för vildhunden är att de under rätt förutsättningar kan öka i antal relativt snabbt. En population i Laikipia District i Kenya som inte anlände 1999 hade på bara ett år växt till 17 vuxna och årsungar i två flockar. Sju år senare var de 170 individer.

– Historiskt har vildhundar associerats med mycket negativitet och de är väldigt missförstådda. De har jagats, skjutits och dödats i hela Afrika i årtionden, men de är väldigt vackra och karismatiska djur, säger Cole du Plessis, samordnare i projektet Wild Dog Range Expansion säger till The Guardian.

De senaste åren har dock arten fått ett visst uppsving i populäritet tack vare exempelvis naturserien Planet Earth och här i Sverige har Brutus Östling skrivit en bok om vildhundarna – “Under Afrikas himlar” (läs intervju med honom via länken).

Malawi, som förhoppningsvis snart får sin första population av vildhundar på 40 år, är över huvud taget ett viktigt land när det gäller att återintroducera vilda djur till tidigare livsmiljöer. De senaste 18 åren har över 4 000 djur flyttats till landet i samarbete med dess regering och lokalbefolkningen. Det har bland annat skett med elefanter och lejon.

Källor: The Guardian och IUCN

Mer att läsa