Gå till innehållet

Hotade näbbdjur återvänder till nationalpark efter 50 år

Näbbdjur. Foto: Klaus – FlickrWild Platypus 4CC BY-SA 2.0Link

För första gången sedan 1970-talet kommer det snart gå att se näbbdjur i nationalparken Royal National Park i Australien.

I början av 2022 ska tio näbbdjur släppas ut i Australiens första nationalpark som ett led i arbetet med att rädda det äggläggande däggdjuret, som bara finns i Australien. Det går dessvärre inte bra för arten. De senaste 30 åren har näbbdjurets lämpliga livsmiljöer i Australien minskat med 22 procent och arten har halverats i antal de senaste 50 åren. Dessutom drabbades näbbdjuret hårt av de kraftiga bränderna 2019-2020.

Näbbdjuret hotas framför allt av att Australiens floder exploaterats så mycket, att landet har så stora problem med invasiva rovdjur och på grund av klimatkrisens långa perioder av torka och eldsvådor.

För att de ska klara sig i framtiden måste fler sötvattensområden skyddas, säger Richard Kingsford från UNSW’s Centre for Ecosystem Science till 9 News.

Källor: 9 News

Mer att läsa