Gå till innehållet

Hotade ekorrar får egen ö och kan räddas av rovdjur

Röd ekorre. Foto: Erik Hansson

Röd ekorre. Foto: Erik Hansson

Här i Sverige är röda ekorrar en vanlig syn, men så är inte längre fallet i Storbritannien. Där är de hotade av framför allt den invasiva gråa ekorren och flera olika projekt för att rädda dem pågår.

2012 och 2013 flögs sammanlagt 25 röda ekorrar till Tresco på de avskiljda Scillyöarna sydväst om Storbritannien. Tanken är att de där ska etablera en livskraftig stam ifred och kunna fungera som uppfödning för utplantering till andra delar av Storbritannien. Den röda ekorren är nämligen hotad på fastlandet.

Problemen för den inhemska röda ekorren började när den gråa ekorren introducerades i landet av människor i slutet av 1800-talet. En smitta som den gråa arten utvecklade immunitet mot slog hårt mot den röda ekorren, som också drabbades av förlorade livsmiljöer i människans moderna skogs- och jordbruk. I dagsläget finns det ungefär 140 000 vilt levande röda ekorrar kvar i Storbritannien jämfört med över två miljoner gråa ekorrar.

Mård. Foto: Marie Mattsson http://www.natursidan.se/fotografer/marie-mattsson/

Mård. Foto: Marie Mattsson 

För att råda bot på problemet har en rad olika åtgärder prövats där den nya populationen på Scillyöarna bara är en del. Sammanlagt kostar insatserna tiotals miljoner kronor och inkluderar att fånga och skjuta grå ekorrar. Utan dessa åtgärder skulle de röda ekorrarna utrotas helt enligt Katy Cook på Red Squirrel Northern England.

I Skottland har dock en annan möjlig lösning dykt upp – mård. Forskare har funnit att i områden med mycket mård minskar populationen av grå ekorrar medan det blir fler röda ekorrar. I vissa områden i Skottland finns det tre eller fyra mårdar per kvadratkilometer och nästan inga gråa ekorrar, men däremot gott om röda ekorrar. Prover från mårdarnas avföring har också avslöjat att de äter många gråa ekorrar, men sällan tar deras röda släktingar. Dessutom verkar gråa ekorrar störas mer av mårdarnas närvaro och lyckas inte föröka sig i samma utsträckning med rovdjuret i samma område.

Mården har minskat i antal i ungefär samma takt som gråa ekorrar ökat i Storbritannien så sambandet mellan arterna finns på flera håll.

– Den röda ekorren och mården är ikoniska brittiska däggdjur. Att en hotad art hjälper en annan mot en invasiv art är en fantastisk historia, säger Katy Cook till The Guardian.

Mer att läsa