Gå till innehållet

Hotade arter skyddas i Bangladeshs första naturreservat

Asiatisk tumlare (ej vild). Foto: ori2uru via Wikimedia

Asiatisk tumlare (ej vild). Foto: ori2uru via Wikimedia

Bangladeshs regering har nyligen utannonserat sitt första naturreservat. Det skyddade marina området är 1738 kvadratkilometer stort och innehåller en artrik miljö med bland annat valar, delfiner, havssköldpaddor, hajar och tumlare. Flera av arterna är enligt Wildlife Conservation Society (WCS) i behov av omedelbart skydd. 

Det marina naturreservatet ses som ett viktigt steg både för att skydda hotade arter som irrawadidelfin och asiatisk tumlare, men också för att rädda fisket i landet. Dessutom kommer bildandet av ett nytt reservat i den här delen av världen lättare kunna leda till samtal med Bangladeshs grannländer om att skapa fler marina skyddsområden.

Den 12-19 november pågår World Parks Congress i Australien. Det är en global kongress som sker vart tionde år och som tar upp vikten av att skydda jordens mest värdefulla naturområden och förslag på hur fler platser kan skyddas.

Läs mer:
• Positiva nyheter om naturen.
• Artiklar om utrotningshotade arter.

Källa: Wildlife Conservation Society (WCS)

Mer att läsa