Gå till innehållet

Hotad apa effektiv skadedjursbekämpare

Svinmakak. Foto: Stauss, CC BY-SA 3.0, Link

Svinmakakerna i Malaysia hotas av att deras skogar avverkas för att bli palmoljeplantager. De skjuts också ihjäl när de försöker äta av palmoljefrukterna. Nu visar ny forskning att de gör stora insatser för palmoljeplantagerna.

Internationella naturvårdsunionen IUCN har rödlistat svinmakaken som “sårbar”, bland annat på grund av förlust av livsmiljöer och tjuvjakt. En del av jakten sker i palmoljeplantager som växer fram där makakernas skogar tidigare bredde ut sig i Malaysia. Makakerna har nämligen setts äta palmoljefrukt och skjuts därför av personalen.

Tidigare trodde forskare att makakerna framför allt levde av frukt och ibland ödlor och fåglar, men en ny studie visar att aporna hjälper palmoljeplantagen genom att äta råttor. Gnagarna är ett stort problem för palmoljeodlarna och förstör ungefär 10 procent av skörden.

I jämförelse kunde forskarna se att svinmakakerna enbart skadade ungefär 0,54 procent av palmoljeskörden och samtidigt gjorde en stor insats eftersom varje grupp makaker dödade i snitt 3 000 råttor om året.

– Våra resultat visar vilka stora möjligheter som finns för att mildra konflikterna mellan människor och djur. Jordbrukare och palmoljeföretag bör skydda primater i deras naturliga livsmiljö genom att skapa djurkorridorer mellan skogar och genom att skapa livskraftiga gränsområden mellan skogar och plantager, skriver forskarna i sin rapport och fortsätter:

– Istället för att skjuta svinmakaker som äter en så liten del av palmoljefrukterna bör det göras insatser för aporna. Det skulle i sådana fall gynnas med bättre genetisk variation samtidigt som både produktionen i palmoljeplantagen och den biologiska mångfalden ökar.

Läs även:
8 av 10 palmoljeplantager i Indonesien bryter mot regler
Orangutangers livsmiljöer blir palmoljeplantager – kända varumärken inblandade
• Palmolja och importerat nötkött störst utsläppsbovar för svensk konsumtion

Källor: Current Biology och Guardian

Läs mer

Mer att läsa