Gå till innehållet

Hos honungsbin bidrar de svaga till kolonins överlevnad

Östasiatiskt honungsbi. Foto: Budak via Flickr https://www.flickr.com/photos/budak/

Östasiatiskt honungsbi. Foto: Budak via Flickr 

Östasiatiska honungsbin (nära släkting till det vanliga honungsbiet) är känsliga för den vanliga kvalsterparasiten varroa. Men det är inte bara en nackdel. Individer som drabbas av parasiten blir försvagade och genom att snabbt rensa ut smittade bin hindrar kolonin smittan från att spridas och ökar därmed chansen för hela kolonin att överleva. Beteendet beskrivs av forskare som “altruistiskt självmord” (självmord för att gynna andra).

Kvalsterparasiten varroa anses vara ett stort hot mot västerländska honungsbin i hela världen. Över huvud taget är ett bisamhälle med tusentals individer i ett litet, varmt och fuktigt utrymme idealiska förhållanden för många parasiter och smittoämnen. Den internationella handeln med honungsbin har också orsakat att smittor sprids över tidigare naturliga gränser. Dessa smittor som slår ut hela bisamhällen kan i sin tur hota pollineringen och därmed matproduktion och den biologiska mångfalden.

LÄS ÄVEN: • 57 bekämpningsmedel funna i förgiftade honungsbin.

I den nya internationella studien med forskare från Schweiz, Thailand och Kina undersöktes hur kolonierna av östasiatiska honungsbin klarar parasitangrepp trots att de är känsligare för dem än vanliga honungsbin. Forskarna tror att känsligheten har gynnat kolonierna eftersom döda och svaga larver snabbare rensas ut och därmed aldrig innebär en smittorisk.

LÄS ÄVEN: • USA lägger 28 miljoner kronor på att försöka rädda honungsbin.

– Beteendet liknar det hos honungsbiarbetare som mister sina liv när de försvarar kolonierna. Deras gadd lossnar från kroppen och blir kvar i inkräktaren, vilket orsakar en dödlig skada, förklarar Zheguang Lin från universitetet i Zhejiang.

Resultaten visar också att det inte alltid är de starkaste som ligger bakom en kolonis överlevnad, de svaga kan ha en minst lika viktig uppgift.

Källa: Science Daily

Mer att läsa