Gå till innehållet

Högt flygande fåglar kan bidra med meteorologisk data

Gåsgam. Foto: Ronnie Macdonald (via Flickr, CC BY 2.0)

Gåsgam. Foto: Ronnie Macdonald (via Flickr, CC BY 2.0)

En ny studie av forskare vid universitetet i Amsterdam har undersökt huruvida glidflygande fåglar kan användas för att samla in meteorologiska mätvärden.

Forskarna spände fast GPS-mottagare på 22 gåsgamar i södra Frankrike och följde deras flygturer. Tack vare GPS-informationen kunde forskarna sedan räkna ut värdefull meteorologisk information som vindhastigheter och lokalisera områden med uppåtstigande varm luft som gamarna använder sig av för att stiga i höjd.

Forskarna hoppas på att sjunkande priser på GPS-mottagare gör att det kan bli möjligt med framtida samarbeten mellan ornitologer och meteorologer för att samla in mer detaljerad information om vädret.

Figur från studien: GPS-data från en gåsgam visualiserat med Google Earth. Genom att cirkulera över naturliga varmluftspelare kan gamen stiga i höjd utan att flaxa med vingarna. (Credit: Treep et al. http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-14-00234.1)

Figur från studien: GPS-data från en gåsgam visualiserat med Google Earth. Genom att cirkulera över naturligt stigande varm luft kan gamen stiga i höjd utan att flaxa med vingarna. (Bild: Treep et al.)

Källor: Bulletin of the American Meteorological Society, Science News

 

Mer att läsa