Gå till innehållet

Även högsta förvaltningsdomstolen stoppar avverkning i Änokdeltat

Reivo urskog. Foto: Anneli Bergvall

Urskog. Foto: Anneli Bergvall

Uppdatering 19 mars 2015:
Även högsta förvaltningsdomstolen slår fast att Skogsstyrelsen gjorde fel som gav tillstånd till avverkning av den värdefulla skogen i Änokdeltat. Enligt domslutet ska skogsvårdslagen hindra en sådan avverkning av höga naturvärden.

 Det här är ett principiellt betydelsefullt beslut och viktigt för naturvärdena i de fjällnära skogarna. Naturskyddsföreningen har visat på Skogsstyrelsens bristfälliga tillämpning av skogsvårdslagen och nu har Högsta förvaltningsdomstolen gett föreningen slutligt rätt, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Källa: Naturskyddsföreningen

Uppdatering 19 dec 2014: Idag kom beslutet från kammarrätten – de anser inte att skogen i Änokdeltat kan avverkas på grund av de höga naturvärden som finns i området. En stor seger för Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen i Norrbotten, medan Skogsstyrelsen inte är lika nöjd.

– Vi konstaterar att domstolen gör en annan bedömning än vad vi gjort. Det är bra att frågan prövats och vi ska nu analysera domen för att ta ställning till ett eventuellt överklagande, säger Göran Öster, chefsjurist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Bakgrund: Den 14 februari 2014 kom en dom från högsta förvaltningsdomstolen i en långvarig konflikt mellan länsstyrelsen i Norrbotten och Naturskyddsföreningen på ena sidan och Skogsstyrelsen på andra. Skogsstyrelsen ville avverka skog i Änok, men länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen ansåg att fjällurskogen är “av väsentlig betydelse för naturvården och kulturmiljövården”.

Naturskyddsföreningen överklagade därför Skogsstyrelsens avverkningstillstånd till förvaltningsdomstolen och vann. Domstolen ansåg att avverkningstillståndet skulle rivas upp, men Skogsstyrelsen valde att överklaga förvaltningsdomstolens beslut till kammarrätten “med motiveringen att föreningen inte kunde anses ha talerätt i frågan“. När Kammarrätten gav Skogsstyrelsen rätt kommenterade Göran Öster, chefsjurist på Skogsstyrelsen domen på följande sätt:
– Vi är nöjda med domen. Skulle Naturskyddsföreningen vunnit detta skulle det betyda att de har rätt att överklaga alla våra beslut.

Naturskyddsföreningen valde då att överklaga kammarrättens beslut och idag kom beslutet från högsta instans, Högsta Förvaltningsdomstolen som ger Naturskyddsföreningen rätt att överklaga besluten i enlighet med Århuskonventionen.

– Detta är en stor principiell seger för vår rätt att överklaga beslut som vi anser bryter mot lagen. Detta är också en knäpp på näsan för Skogsstyrelsen som envist hävdat att miljöorganisationer inte ska ha talerätt i frågor som handlar om att skydda värdefulla skogsområden, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

– Det är bra att Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om talerätt. Det här är ett principiellt mycket viktigt mål. Vår tolkning var en annan än den som rätten gjort, men nu får vi förhålla oss till detta och se över på vilket sätt det kan komma att påverka våra arbetssätt, säger Göran Öster, chefsjurist, Skogsstyrelsen.

Därmed är frågan om avverkningen skickad till kammarrätten som ska avgöra om den är förenlig med 18 § i skogsvårdslagen. Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen i Norrland tycker inte att avverkningen kan godkännas, men det tycker Skogsstyrelsen som menar “att området har klassats som nyckelbiotop utgör inte något formellt hinder för avverkning“.

Källa: Naturskyddsföreningens Skogsbloggen

Mer att läsa