Gå till innehållet

Högsta domstolen: Cementa får inte prövningstillstånd

Idag meddelade Högsta domstolen att Cementa inte får prövningstillstånd för fortsatt och utökad stenbrytning på Gotland. Domstolen anser inte att det finns särskilda skäl att ta upp fallet.

Mark- och miljööverdomstolen har redan gett avslag för Cementas ansökan om att fortsätta och utöka täkt- och vattenverksamheten vid Slite på Gotland. Nu meddelar alltså Högsta domstolen att de inte kommer ge prövningstillstånd för fallet.

– En vinst för den värdefulla naturen i området, skriver Naturskyddsföreningen.

Cementa, som är det företag i Sverige som släpper ut näst mest koldioxid, har dock fått visst stöd av regeringen som tidigare i augusti meddelade att de vill förlänga bolagets tillstånd med åtta månader, men enbart för att ta upp den mängd kalk som bolaget redan har tillstånd för.

– Det innebär alltså att bolaget får längre tid på sig att bryta den volym de redan har tillstånd till, inte att tillståndet utvidgas. Det utökade tillstånd Cementa har ansökt om ska prövas i domstol. Regeringen ingriper inte i den pågående domstolsprocessen, förtydligade Miljöpartiet i en kommentar till beslutet.

Cementas tillstånd går ut 31 oktober. Därefter får det inte bryta någon kalk.

Källa: Högsta domstolen

Mer att läsa