Gå till innehållet

Höga halter av miljögifter i uttrar

Utter (fotograferad i hägn). Foto: Erik Hansson

Många uttrar som hittats döda har visat sig ha höga halter av miljögiftet PFAS.

Det framgår av en rapport som Naturhistoriska riksmuseet släpper i höst, men som P4 Jämtland tagit del av.

Rapporten är baserad på en genomgång av 500 döda uttrar. Det visade sig att de högsta värdena av PFAS hittades i Jämtland. Här kunde det cancerframkallande och hormonstörande ämnet hittas i varannan utter och det var nivåer som var mer än 50 gånger högre än i andra län. I Stockholms län var förvisso nivåerna lägre, men å andra sidan hittades PFAS i hela 88 procent av de upphittade uttrarna och i både Västmanland och Uppsala låg andelen kring 80 procent.

Anna Roos, rapportförfattare och intendent på Naturhistoriska riksmuseet, säger till P4 Jämtland att fynden är förvånande.

PFAS är ett samlingsnamn för flera tusen kemikalier som används i exempelvis brandskum, skoimpregnering, möbeltyger och smink. De flesta av PFAS-ämnena är dåligt undersökta när det gäller miljö- och hälsoeffekter, men enligt Naturvårdsverket är PFAS vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa är giftiga.

Källa: P4 Jämtland

Mer att läsa