Gå till innehållet

Höga doser förbjudna miljögifter i uttrar

Utter i hägn. Foto: Erik Hansson

Utter i hägn. Foto: Erik Hansson

Som vi skrivit om tidigare går det bra för Sveriges uttrar. De har ökat markant på senare tid och i Västernorrland talas det om en utter-boom. Ett möjligt hot mot den ökande populationen är dock att det hittas allt högre halter av miljögifter i de uttrar som exempelvis dödats i trafiken. Nu kommer ytterligare en rapport som styrker den oron.

Sex av sju uttrar som undersökts i Örebro län har alldeles för höga halter av det miljöfarliga och förbjudna ämnet PFOS i sig. Halterna är över riksgenomsnittet och kan störa uttrarnas reproduktion och är potentiellt cancerogent, enligt Jaqueline Rydberg, studerande vid Stockholms universitet som gör sitt examensarbete på Miljökontoret i Örebro.

Nästa steg är att undersöka fler revir och försöka hitta källan till föroreningarna. Markerna vid flygplatsen i Örebro och runt företaget Sakab är av extra stort intresse, enligt P4 Örebro. Sakab jobbar med att ta hand om farligt avfall och förorenade markområden, men även verksamhetsavfall och hushållsavfall.

Läs mer:
Fler artiklar om uttrar.

Källor: P4 Örebro och Mittnytt

Mer att läsa