Gå till innehållet

Höga betyg till svenska naturarv i internationell genomgång

Världens naturarv och deras status.

Världens naturarv och deras status. Källa: IUCN

IUCN har i en ny rapport gått igenom tillstånden i världens naturarv. Över 60 procent av dem ser ut att ha relativt bra framtidsutsikter, men för 19 av de 228 platserna anses läget vara kritiskt och nästan 80 procent av dem har åtminstone något orosmoln. 

Det är första gången som IUCN går igenom alla de 228 naturarven, tidigare har bara ungefär hälften av dem kontrollerats av UNESCO. Rapporten kommer fram till att 21 procent av platserna har bra möjligheter till bevarande, 42 procent bedöms som “bra med vissa bekymmer”, 29 procent står inför allvarliga bekymmer och för 8 procent är läget “kritiskt”. Av alla värden som naturarven representerar så är det den biologiska mångfalden som är starkast hotad.

De kritiskt hotade områdena hotas av bland annat skogsavverkning, överfiske, invasiva arter och tjuvskytte. En majoritet av dem ligger i Afrika, men även Centralamerika och Oceanien har platser som kräver akuta åtgärder och en majoritet av Sydamerikas och Sydostasiens naturarv står inför allvarliga bekymmer.

Över lag är naturarv i rika delar av världen mindre hotade, men Australien har hela tre platser som har allvarliga bekymmer, varav Stora barriärrevet är ett av dem. De svenska naturarven Laponia och Höga kusten får båda högsta betyg i undersökningen.

2017 kommer IUCN göra en ny genomgång av världens naturarv för att se vad som ändrats.

Källa: IUCN

Mer att läsa