Gå till innehållet

Hjälp till att rapportera hotade arter i “Rappen”

rappenHavs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen Värmland har skapat en ny tjänst kallad “Rappen” för att allmänheten ska hjälpa till att rapportera in fynd av vattenlevande däggdjur, fiskar och ryggradslösa djur. Målet är att få bättre koll på hotade arter, men också invasiva arter som hotar ekosystemen.

– Vi behöver få en bättre bild av var olika arter finns eller inte finns, hur många de är och när fynden gjordes. Det gäller framförallt hotade arter som tumlare och andra valar men även så kallade invasiva arter som normalt sett inte finns i svenska vatten, exempelvis svartmunnad smörbult, säger Karin Enfjäll på Länsstyrelsen Värmland.

Tjänsten Rappen finns på den här webbplatsen och fungerar i smartphone, surfplatta och dator. Alla fynd av vattenlevande arter är av intresse, enligt myndigheten, men extra intressant är rapporter om tumlare och andra valar, svartmunnad smörbult, signal- och flodkräfta, marina invasiva krabbor och ullhandskrabban som är en invasiv sötvattensart. Alla fynd kontrolleras av experter och hamnar sedan i Artportalen.se.

– Detta är ett försök att få en mer samlad rapportering av arter i vattenmiljön. Men vi vill även få lösningen funktionell och rolig att jobba med. Därför uppmanar vi också alla att komma in med synpunkter och idéer om hur vi kan göra ”Rappen” ännu bättre, säger Erland Lettevall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Källa: Pressmeddelande från HaV

Mer att läsa